FAQs Complain Problems

समाचार

a

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको वारे।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ बमोजिम यस जलजला गाउँपालिकाद्धारा गत आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कार्यहरुको तोकिएका सूचनको आधारमा गरिएको स्वमूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण पश्चात प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको।

हिउँदे फलफूल वाली र साना सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना

हिउँदे फलफूल वाली कार्यक्रम  र साना सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना सम्बन्धित सवै कृषकको जानकारीका लागि

Pages