FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको वारे।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ बमोजिम यस जलजला गाउँपालिकाद्धारा गत आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कार्यहरुको तोकिएका सूचनको आधारमा गरिएको स्वमूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण पश्चात प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको वारे।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ बमोजिम यस जलजला गाउँपालिकाद्धारा गत आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कार्यहरुको तोकिएका सूचनको आधारमा गरिएको स्वमूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण पश्चात प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको।

हिउँदे फलफूल वाली र साना सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना

हिउँदे फलफूल वाली कार्यक्रम  र साना सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना सम्बन्धित सवै कृषकको जानकारीका लागि

Pages