FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जलजला गाउँपालिकाको आ.ब २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/30/2023 - 15:10 PDF icon बजेट भाषण आ.व. २०८०-८१.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वजेट अनुसूचिहरु सहित

७९/८० 02/06/2023 - 13:13 PDF icon अनुसूचिहरु बजेट २०७९-८०.pdf

आ.ब. २०७९-८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 07/01/2022 - 12:21 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७९ ८०.pdf

जलजला गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-८० कोआय-ब्यय विवरण वजेट

७९/८० 06/30/2022 - 23:29 PDF icon वजेट जलजला आ.व. २०७९-८०.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७९/८० 06/23/2021 - 17:42 PDF icon जलजला निति तथा कार्यक्रम २०७८-७९ final.pdf

बजेट तथा कार्याक्रम

७९/८० 06/23/2021 - 17:40 PDF icon बजेट जलजला २०७८-७९ final.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७७८ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 09/02/2020 - 12:47 PDF icon Main budget form 2077 Revised.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/13/2020 - 16:04 PDF icon बजेट जलजला २०७७-७८ website.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७७/७८

७७/७८ 06/24/2020 - 19:08 PDF icon जलजला निति तथा कार्यक्रम २०७७-७८.pdf

आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/08/2019 - 07:50 PDF icon आ. व. २०७६.७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

Pages